Przejdź do treści

Jakie procedury i rozwiązania minimalizują ryzyko zakażenia COVID-19 w gabinecie stomatologicznym?

wizyta u dentysty covid

Procedury, które chronią pacjentów i lekarzy dentystów przed kontaktem z wirusami i bakteriami są ważne nie tylko w trakcie epidemii. W związku z rozpowszechnieniem się COVID-19 stały się przedmiotem szczególnej troski i zainteresowania społecznego. Jak powinien być zorganizowany gabinet dentystyczny, aby pacjenci i dentyści byli jak najlepiej chronieni przed chorobami zakaźnymi? 

Gabinet stomatologiczny jest miejscem w którym wykonywane są zabiegi w obrębie jamy ustnej. By zabiegi były w pełni bezpieczne oprócz dobrego lekarza ważne są stosowane procesy dezynfekcji i sterylizacji sprzętu, narzędzi oraz pomieszczeń. Gabinet stomatologiczny powinien posiadać́ sterylizatornię spełniającą̨ wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Jest to miejsce, w którym przygotowuje się narzędzia do zabiegów, tak aby były jałowe (nie miały żadnych bakterii, wirusów, grzybów).

 

Jak wygląda przygotowanie sterylnych narzędzi w gabinecie stomatologicznym?

Narzędzia po użyciu są wstępnie myte i dezynfekowane, następnie myte właściwie, suszone, kontrolowane, pakowane w odpowiednie jednorazowe pakiety a następnie sterylizowane w specjalnym autoklawie. Tylko takie postępowanie zapewnia 100% bezpieczeństwo mikrobiologiczne w gabinecie stomatologicznym. Autoklaw jest poddawany regularnym kontrolom procesu sterylizacji.

 

Standardy czystości w gabinecie dentystycznym

Standardem w gabinecie stomatologicznym powinno być stosowanie jednorazowych kubeczków, serwet stomatologicznych, ślinociągów, końcówek stomatologicznych i pakietów diagnostycznych. W gabinecie zabiegowym powinna być umywalka do rąk oraz płyn dezynfekcyjny dla personelu. Same zabiegi stomatologiczne muszą być przeprowadzane przez lekarza i asystentkę zawsze w jednorazowych rękawiczkach.

Zarówno przed każdą wizytą, jak i po przyjęciu każdego pacjenta cały unit i gabinet musi być dezynfekowany.

 

Szczególne zalecenia dla gabinetów dentystycznych podczas pandemii Covid-19

W związku z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2, konieczne są szczególne środki ostrożności w gabinetach stomatologicznych. Poniżej lista tych najważniejszych.

  • Dokładna dezynfekcja rąk po wejściu do lokalu.
  • Pomiar temperatury i wywiad epidemiologiczny przed każdą wizytą.
  • Wejście do gabinetu bezpośrednio z zewnątrz budynku, bez klatek schodowych, długich korytarzy oraz wind. Najlepiej aby zminimalizować czas przebywania pacjentów w poczekalni: powinni być wpuszczani tuż przed wyznaczoną godziną zabiegu tak, aby można im było zmierzyć temperaturę oraz przeprowadzić wywiad epidemiologiczny i umożliwić dezynfekcję i nałożenie stroju ochronnego.
  • Zminimalizowanie kontaktów między pacjentami. Wskazana jest odległość 2m między osobami przebywającymi w placówce. Łatwiej zachować taki dystans w małych gabinetach, w których przebywa w tym samym czasie jeden lub dwóch pacjentów. Trudniejsze jest to w bardzo dużych placówkach z wieloma gabinetami, gdzie poczekalnie są wypełnione dużą liczbą pacjentów.
  • Wizyta powinna się odbywać bez osób towarzyszących, które powinny ewentualnie oczekiwać na zewnątrz budynku.
  • Konieczna jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna, brak zapisów osobistych w gabinecie.
  • Lekarz powinien pracować z asystentką stomatologiczną.
  • Zasadą powinno być wykorzystywanie jednego fotel w pomieszczeniu. Nie są wskazane rozwiązania, w których w pomieszczeniu znajdują się np. dwa fotele stomatologiczne przedzielone ścianką z pleksi lub inną kurtyną.
  • Zarówno asystentka, jak i lekarz powinni nosić maseczki.

 

 

 

Agnieszka Tryzna

Autor: lek. dent. Agnieszka Tryzna-Chełstowska

W gabinecie TWÓJ DENTYSTA doktor specjalizuje się w leczeniu kanałowym pod mikroskopem, protetyką, stomatologią zachowawczą. Posiada tytuł „Inspektora Ochrony Radiologicznej” od 2013 roku.

Zdjęcie tytułowe: 8photo - pl.freepik.com

Call Now Button