Przejdź do treści

Informacje

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko
TWÓJ DENTYSTA, Agnieszka Tryzna-Chełstowska, Szymon Chełstowski s.c.
Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2
Jednostka  wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na :

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie PWIS nr DE OHR/02950/2017 oraz DE OHR/00739/2019
  • uruchamianiu pracowni decyzja PWIS nr decyzji DE OHR/02949/2017Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy: dawkomierzy indywidualnych
    – w ciągu minionych 12 miesięcy (od 01.01.2023 do 31.12.2023) zmierzona dawka efektywna wyniosła: poniżej 0,4 mSv w każdym dawkomierzu.Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:
  • pracownicy: 20mSv/rok;
  • ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

  • Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
  • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.
Call Now Button