Przejdź do treści

Lek. dent. Szymon Chełstowski

Doktor ukończył specjalizację lekarską z periodontologii (chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej) w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zajmuje się chirurgią stomatologiczną, implantologią oraz protetyką stomatologiczną. Ukończył cykl szkoleń CURRICULUM IMPLANTOLOGICZNE EDI OSIS. Członek Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego. Doświadczenie kliniczne zdobywał w Stomatologicznym Centrum Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.

Wolontariusz Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio, brał udział w misji medycznej w Kamerunie jako lekarz-dentysta. W gabinecie Twój Dentysta zajmuje się również leczeniem zachowawczym i protetyką. Wywiad z Szymonem Chełstowskim na temat pracy podczas misji w Kamerunie: https://twojdent.pl/dentysta-z-grojca-w-afryce

Lekarz dentysta Szymon Chełstowski

Ukończone kursy zawodowe:

 • Ochrona radiologiczna pacjentów dla lekarzy dentystów wykonujących medyczne procedury radiologiczne;
 • Qui bene diagnoscit curat, czyli słowo o najczęstszych błędach diagnostycznych i leczniczych w schorzeniach jamy ustnej, twarzy i szyi ;
 • Practical clinical course in rostorative dentistry (Belarussian State Medical University);
 • Kurs Curriculum Implantologii Stomatologicznej: Natychmiastowa implantacja w trudnych warunkach kostnych, Rodzaje połączeń: implant-abutment, konikalne (stożkowe), płaskie; Periodontitis vs. periimplantitis;
 • Kurs I stopnia Curriculum Implantologii Stomatologicznej: Wprowadzenie do implantologii; Podstawowe procedury implantologiczne; Wskazania i przeciwwskazania, Zabiegi implantacji w strefach regeneracji i po ekstrakcji;
 • Kurs I stopnia Curriculum Implantologii Stomatologicznej: Natychmiastowa instalacja implantów; Wybrane techniki chirurgiczne w implantologii, Przyczyny i leczenie powikłań, Prawa pacjenta - aspekty prawne;
 • Kurs II stopnia Curriculum Implantologii Stomatologicznej: Planowanie implantoprotetyczne, STandardy i powikłania, Osteointegracja - modyfikacja pojęć w świetle nowych badań;
 • Kurs I stopnia Curriculum Implantologii Stomatologicznej: Źródła powikłań w implantologii, Skala ryzyka - Kolonia 2012 EDI, Perioimplantaitis - leczenie, Przypadki kliniczne;
 • Kurs I stopnia Curriculum Implantologii Stomatologicznej: Planowanie protetyczne i implantologiczne, Rozwiązania przy atroficznych szczękach, Oprzyrządowanie, kasety implantologiczne, implanty niekonwencjonalne;
 • Kurs I stopnia Curriculum Implantologii Stomatologicznej: Źródła powikłań w implantologii, Chirurgia przedprotetyczna, zabiegi implantologiczne, Etapy leczenia;
 • Kurs I stopnia Curriculum Implantologii Stomatologicznej: Podnoszenie dna zatoki szczękowej, Otwór przysieczny, kanał przysieczny - strefa implantologiczna, Wczesne
  wykrywanie raka jamy ustnej;
 • Kurs Curriculum Implantologii Stomatologicznej: Powierzchnie implantów w aspekcie reakcji ciała obcego, Natychmiastowa instalacja implantów - aspekty nowoczesnej regeneracji, choroby ogólne, a możliwość leczenia implantologicznego, Kość allogeniczna;
 • Kurs Curriculum Implantologii Stomatologicznej: PRP PRF A-PRF - metodologia augmentacji, Etapy odbudowy protetycznej; Zaawansowana regeneracja.
Call Now Button